ScreenBeam適用的行動裝置
>>找手機 >>找平板 >>電腦請檢視規格是否相符
支援Miracast認證Android手機

Anroid4.2以上並且有支援Wi-Fi Miracast的手機即可使用,品牌機型太多無法一一列載。

可上Wi-Fi傳輸聯盟官網檢視自己的裝置是否有Miracast認證

New Butterfly

New hTC One

hTC Butterfly s

   
>>hTC連線方式

Samsung Galaxy S3

Samsung
Galaxy S4

Samsung Galaxy
S4 mini
Samsung Galaxy
MEGA
Samsung Galaxy
Note2
       

Samsung Galaxy
Note3

       
>>Samsung 連線方式

Sony Xperia
T/TX

Sony Xperia
V

Sony Xperia
Z

Sony Xperia
ZU

Sony Xperia
Z1

>>Sony Xperia 連線方式
 
Google Nexus 4 LG Optimus G

 

   
>>連線方式
Miracast認證Android平板

Anroid4.2以上並且有支援Wi-Fi Miracast的平板即可使用,品牌機型太多無法一一列載。

可上Wi-Fi傳輸聯盟官網檢視自己的裝置是否有Miracast認證

Samsung Galaxy
Note8.0

Samsung Galaxy
Note 10.1

Samsung Tab3
7.0/8.0

Samsung Tab3
10.1

>>Samsung 連線方式
       
SONY Xperia
Tablet Z
       
>>Sony Xperia 連線方式
 
Google Nexus 7
(2013版)
ACER ICONIA
W3-810
ASUS MeMO Pad HD7 ME173X ASUS MeMO
Pad FHD 10
 
>>連線方式